乐动体育资讯电话

Từ 1-1-2023, khi thực hiện các thủ tục liên quan thuế, đất đai, nhà ở, giáo dục... người dân không phải nộp hay xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023.

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Theo đó, quy định được sửa đổi, bổ sung phần lớn liên quan đến các chính sách về nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Thông tin mới về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 1-1-2023 - 1

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Người dân đang thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Cụ thể là các chính sách hỗ trợ việc làm, bảo hiểm y tế; chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; chính sách phát triển giáo dục mầm non.

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Ngoài ra, còn có cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty TNHH một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước; chính sách về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; các chính sách về điện lực, nhà ở, thuế, đất đai…

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Kể từ ngày nghị định này có hiệu lực, khi người dân thực hiện các thủ tục nêu trên chỉ cần xuất trình một trong các giấy tờ gồm CCCD, CMND, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQGDC). Quy định hiện nay là phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc các giấy tờ, tài liệu về cư trú.

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Nghị định này cũng nêu rõ việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong CSDLQGDC được thực hiện qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với CSDLQGDC hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VnelD. Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với CSDLQGDC, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chip trên CCCD gắn chip…

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Trong trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức nêu trên, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú.

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú được nêu cụ thể trong quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ, cơ quan, địa phương hoặc các văn bản thông báo dịch vụ của cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Theo quy định của Luật Cư trú 2020, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú đến hết 31-12-2022.

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, thông tin trong CSDL về cư trú. Đồng thời, không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Tại phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức ngày 22-12 liên quan đến Luật Cư trú, đại diện Bộ Công an cho hay để triển khai có hiệu quả các quy định, trong đó có quy định từ ngày 1-1-2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp sẽ không còn giá trị, Bộ này đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều nội dung.

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Một trong số đó là việc đã tổ chức thu thập, cập nhật hơn 100 triệu dữ liệu dân cư (dữ liệu đã được “làm sạch” hơn 96%); thực hiện cấp hơn 70,2 triệu CCCD gắn chip.

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Bộ Công an cũng đã chính thức đưa vào vận hành khai thác CSDLQGDC từ 1-7-2021 và sẵn sàng kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến thông tin công dân...

ôngtinmớivềviệcbỏsổhộkhẩusổtạmtrútừ

Tin tức mới nhất